Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Kommunikationsstrategi

Din kommunikationsstrategi handler først og fremmest om at være syleskarp på, hvad du vil opnå. Og så handler det om at etablere det narrativ og de budskaber, som skal drive din forandring.

Folkemødet

Digital strategi

Digitale medier er ikke interessante eller effektive i sig selv. De bliver først effektfulde, når mennesket eller organisationen bag kommunikationen har noget at sige, som starter samtaler og ligefrem bevægelser.

Branding

Stærke brands ved, hvad de vil. Et brand, der ikke leves hver dag, har du ikke. Vi hjælper med at skabe, udvikle og relancere brands, der varer ved.

Kampagner

Vi laver ikke kampagner, der flytter produkter. Men vi laver kampagner, der flytter holdninger, ændrer adfærd, der rekrutterer og engagerer.

Public Relations

Stadigt flere medier sætter dagsordener. Dagsordenerne får holdninger til at tage form. Vi forstår medierne. Og vi gør, at dine ord bliver relevante hos dem.

Public Affairs

Politikere og embedsmænd træffer hver dag hundredvis af beslutninger, der påvirker vilkårene for erhvervslivet, for tusindvis af organisationer og for den enkelte borger. Er du forberedt?

Intern Kommunikation

Visioner og forandringer skal kommunikeres, så de er levende og relevante for den enkelte medarbejder. Med den rette strategi, attraktive narrativer og en veldesignet formidlingsplan, kan I flytte bjerge.

Krisekommunikation

Krisekommunikation handler så vidt muligt om at komme krisen i forkøbet. Vi lægger i fællesskab med jer en strategi og håndterer alle spørgsmål, scenarier og handlemuligheder i detaljen.

Analyser & undersøgelser

Strategisk og effektfuld kommunikation bygger oftest på analyse og data. Vi laver analyser og undersøgelser, der kortlægger dit omdømme og effekten af din kommunikation.