Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Kampagner

Vi laver ikke kampagner, der flytter produkter. Men vi laver kampagner, der flytter holdninger, ændrer adfærd, der rekrutterer og engagerer. Vores kampagner er i udgangspunktet digitale. Det handler om mennesker og interaktion. Om samtaler der startes, om fordomme der udviskes, om holdninger der flyttes, om drømme der vækkes, om bevægelser der sættes i gang.

Med en digital kampagne kan du ramme dine målgrupper meget præcist. Men en kampagne bliver først effektiv, når budskaber og indhold giver modtageren noget, de har brug for. Der er nok kampagner derude, der råber dine målgrupper i hovedet. Vi tror i stedet på at give dem noget, de finder attraktivt, noget de kan bruge, dele, relatere til.

For os er kampagnearbejdet derfor langt henad vejen på samme tid en analytisk og en empatisk øvelse. Analytisk fordi vi kortlægger og undersøger dine målsætninger, dine udfordringer og dine målgrupper i detaljen. Empatisk fordi vi er besatte af at forstå dine modtagere. Hvis vi skal give dem noget, der rykker, skal vi kende dem.

Når analysen er klar, og vi forstår din modtager, så begynder den kreative proces med at skabe kampagnens idé, koncept og hovedbudskaber. Her skal den rammes på kornet både i forhold til indhold, tone og udtryk.

Når du vælger os som samarbejdspartner på din kampagne, kommer du til at arbejde tæt sammen med nogle af Danmarks mest erfarne kampagnerådgivere og de mest kreative, unge, digitale talenter, branchen kan byde på.

Vi inspireres af globale trends på kampagneområdet, og af bevægelser, begivenheder og idéer, der flytter hjerter og hjerner.

Vi tror på, at verdener kan flyttes med ord, og vi glæder os til at høre om den verden, du kunne tænke dig.

Kontakt