Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Sådan bliver Danmark et gigabit-samfund

Nogle ting var nemmere i gamle dage. Besad du eksempelvis værdifuld viden, som ingen eller få andre kunne få adgang til, og kunne du omsætte den viden til produkter og services i stor skala, så kunne du i princippet trykke dine egne pengesedler. Fundamentet til al kommerciel værdiskabelse var lagt. Beskyt og forsvar din unikke viden og kapitalisér på den.

Men den går ikke længere. I hvert fald ikke som fast tommelfingerregel. Med mindre der er tale om den hellige formel på Coca-Cola. For i dag går den teknologiske udvikling så hurtigt, at et produkt eller en branche disruptes hurtigere, end pipeline og produktion kan følge med, og din ellers unikke viden forældes i samme takt.

Læs hele kronikken bragt i Berlingske her.