Trine Gaudino

Trine arbejder som konsulent inden for Public Affairs og Branding og udarbejder strategier og analyser for kunder i både den private og offentlige sektor. Trine har særlig ekspertise inden for sundhed og fødevarer samt etablering af partnerskaber. Trine har en kandidatgrad i Politisk Kommunikation og Ledelse fra CBS og har tidligere arbejdet med administration og research på bl.a. DR og hos designvirksomheden Goodmorning Technology. Trine har et stærkt projektledergen, hvilket muligvis kommer af at jonglere en større italiensk børneflok, familiens islandske hund og irske pony.

Consultant
trine@leadagency.dk
Tlf. +45 26 85 07 90

Cases

605 114
Roche
Public Affairs

Roche

Beskrivelse: Roche etablerede et samarbejde med foreningen Proof of Life og seks patientforeninger med et ønske om at sætte fokus på vigtigheden af motion i, under og efter et kræftforløb. Resultatet var Folkeløbet. Et stafetløb med start i Skagen og mål i Allinge på dagen, hvor Folkemødet 2016 startede. De 615 km blev løbet af kræftpatienter, pårørende, politikere, sportsudøvere og sundhedspersonale, der alle ønskede at bakke op om budskabet. Løberne blev fejret med events i flere danske byer og ved mål blev stafetten overrakt til Rigshospitalets Center for Sundhedsfaglig Forskning for deres indsats på kræftområdet.

Kontakt: Barbara Saitta Bregendal, barbara@leadagency.dk

704
Amgen Danmark
Public Affairs

Amgen Danmark

Beskrivelse: Amgen Danmark har i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning udviklet skræddersyede patientuddannelsesaftener til mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende. Amgen rullede med stor succes patientaftener ud i alle fem regioner med målrettet fokus på en række af de spørgsmål, der i særlig grad påvirker dagligdagen med en livstruende sygdom.

Kontakt: Peter Albæk, peter@leadagency.dk

701
Sundhedsstyrelsen
Analyse, data & insights

Sundhedsstyrelsen

Beskrivelse: Direktionen i den nye Sundhedsstyrelse igangsatte en strategiproces med det formål at danne grundlag for en afklaring af styrelsens fremadrettede rolle, fokusområder og identitet i det nye landskab på sundheds- og ældreområdet. En større interessentanalyse blev gennemført og giver værdifuld indsigt i interessenternes opfattelse af styrelsen samt den position, de gerne ser styrelsen varetage fremover.

Kontakt: Peter Albæk, peter@leadagency.dk

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."