Kresten Schultz Jørgensen

Kresten er stifter og ejer af LEAD Agency. Kresten rådgiver inden for strategi, presse, PA og ledelse – og har en særlig interesse for branding og positionering. Kresten er cand. scient. pol. fra Københavns Universitet og University of California. Han har været fuldmægtig i Undervisningsministeriet, ministersekretær i Forskningsministeriet, debatredaktør mv. på Politiken, chefredaktør på Aktuelt og Dagbladet Dagen, nordisk og baltisk kommunikationsdirektør i The Coca-Cola Company og Salgs- og Kommunikationsdirektør på Det Kongelige Teater. Kresten er medlem af bestyrelserne for bl.a. Best Destination Partner, Lenager Arkitekter og Insidersvoice.com. Underviser i strategisk kommunikation på CBS, anmelder kommunikationslitteratur i Politiken og skriver klummer i Berlingske og Markedsføring.

Founder & Managing Partner
kresten@leadagency.dk
Tlf. +45 60 13 72 60

Cases

178 513
Finansrådet
Public Relations

Finansrådet

Beskrivelse: Finansrådet afholder hvert år Pengeuge for de ældste elever i folkeskolen. I 2016 ønskede Finansrådet et øget fokus på sikkerhed på nettet, og LEAD udviklede derfor fire korte animationsfilm, der med en humoristisk tilgang, forklarer, hvorfor og hvordan de unge skal passe på pengene - også på nettet.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

510
Human Practice Foundation
Kampagne & Branding

Human Practice Foundation

Beskrivelse: Human Practice Foundation (HPF) er en dansk humanitær fond, hvis vision er at skabe en fremtid, hvor alle har lige adgang til uddannelse og et ordentligt arbejde. Indsatsen foregår i Nepal, hvor HPF siden 2014 har iværksat 17 projekter. Projekterne omfatter bistand til etablering af skoler, støtte til projekter mod menneskehandel og bistand til jordskælvsramte områder mm. LEAD lavede sammen med fondens ledelse og bestyrelsen i 2015 fondens grundfortælling, der fremover skal danne udgangspunkt for den løbende kommunikations- og ledelsesindsats.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

655
Facebook
Public Affairs

Facebook

Beskrivelse: Debattonen på de sociale medier er blevet hård og kan være ødelæggende for den demokratiske debat. LEAD faciliterede omkring Folketingsvalget 2015 et samarbejde mellem de danske ungdomspartier om at udvikle et manifest med 10 bud, der skal inspirere unge til at få en bedre debattone på sociale medier. Facebook opstillede en konkurrence om, hvilke ungdomspartier der under valgkampen på bedste vis bidrog til en bedre online-debattone. Vinderne blev fundet af en jury bestående af førende eksperter ved en sommerfest for ungdomspartierne arrangeret af LEAD.

Kontakt : Torsten Jansen, torsten@leadagency.dk

1095
Microsoft
Kampagne & Branding

Microsoft

Beskrivelse: Nye teknologiske muligheder har forandrer stort set alle aspekter af vores liv. Vi tager det for givet, at vi altid kan få kontakt til de mennesker vi holder af og finde de oplysninger, vi leder efter. Nu står vi midt i endnu en teknologisk revolution: cloud computing. Men mange er betænkelige ved cloud computing og udtrykker bekymring for de forandringer, de nye muligheder fører med sig. Derfor har Microsoft lanceret A Cloud for Global Good, der er en global indsats, som skal udvikle digitaliseringens demokratiske og kommercielle muligheder, når det kommer til cloud computing, men også byde ind med løsninger på digitaliseringens og ’skyens’ problemer. A Cloud for Global Good er lanceret I USA og en række europæiske lande, inkl. Frankrig, Tyskland, Storbritannien mv. Nu skal kampagnen lanceres og implementeres Danmark.

Kontakt : Barbara Saitta Bregendal, barbara@leadagency.dk

866
Magasinet Ældre Sagen
Corporate Communication

Magasinet Ældre Sagen

Beskrivelse: Ældre Sagen er Danmarks tredje største magasin og udkommer seks gange om året i et oplag på 540.000. Ældre Sagen er Danmarks eneste magasin målrettet læsere i målgruppen 50+ og det tredje mest læste magasin overhovedet. LEAD udviklede i 2015-16 bladet til et egentligt magasin af høj æstetisk standard, øget sideantal og med højere vægtning af fotojournalistik og layout.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen kresten@leadagency.dk

680
Call me
Public Relations

Call me

Beskrivelse: For at differentiere sig selv fra andre telebrands måtte Call me finde sin egen unikke position. LEAD udviklede en grundfortælling som platform for Call me’s interne og eksterne kommunikationsaktiviteter samt presselancering af Call me's holdningskampagne ”Tal ordentligt”. Indsatsen resulterede i en PR værdi på mere end 15 mio. kroner, købsreferencen steg med 260 procent, og på Facebook steg antallet af fans med 500 procent. Derudover fik Call me i 2013 en løve i bronze for ”Tal ordentligt”-kampagnen ved Cannes Lion.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

720
Professionshøjskolen Metropol
Kampagne & Branding

Professionshøjskolen Metropol

Beskrivelse: Folkeskolereformen trådte i kraft i 2016. En reform, der stiller store krav til lærere, skoleledere og pædagoger. Krav, som Professionshøjskolen Metropol gerne vil hjælpe med at indfri. En ny grundfortælling lægger vægt på at løfte folkeskolen og skal hjælpe organisationen med at prioritere og fokusere indsatser og budskaber samt øge arbejdsglæde og stolthed blandt medarbejderne.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

717
Kulturministeriet
Kampagne & Branding

Kulturministeriet

Beskrivelse: Sammen med Kulturministeriet lavede LEAD konceptet og afholdte et ideseminar, hvor kulturministeren sammen med 30 repræsentanter fra kulturlivet diskuterede indholdet til den nye Danmarkskanon, og hvordan befolkningen skal involveres i kanonen. Alle deltagere skulle tage en ting med, der for dem symboliserede en kulturtradition, bevægelse eller værdi, som de ville tage med i kanonen. Det gav gode, sjove, inspirerende og rørende fortællinger om vores rige immaterielle kulturarv – og ikke mindst godt indhold til kanonenes digitale platform www.danmarkskanon.dk og sociale medier.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk<

698
Roskilde Kommune
Kampagne & Branding

Roskilde Kommune

Beskrivelse: En ny og motiverende vision, der sætter fokus på den fremtidige udvikling, som Roskilde Kommune i fællesskab skal kæmpe og arbejde for. Visionsprocessen skal styrke Roskilde Kommunes omdømme i hele Danmark og fortsætte udviklingen som vækstkommune. Visionen blev formuleret i en fælles proces med byrådsmedlemmer, personer fra forvaltningen og nøgleinteressenter i kommunen – med LEAD som facilitator og inspirator. I processen var tre workshops med byrådsmedlemmernes aktive deltagelse. Hver workshop ‘producerede’ de afgørende beslutninger vedrørende visionens politiske indhold, brandingen og organiseringen. Borgerne blev informeret og inddraget i et særligt kommunikationsspor.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

679
Klima- Energi og Bygningsministeriet
Analyse, data & insights

Klima- Energi og Bygningsministeriet

Beskrivelse: En dybdegående rapport, der beskriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriets omdømme blandt nationale interessenter. Rapporten indeholder desuden klare strategiske anbefalinger til det fremtidige arbejde med ministeriets kommunikation og dialog med interessenterne; herunder kommunikationsstrategien. Også medarbejderne fik et eksemplar af rapporten.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

676
Væksthus Hovedstadsregionen
Analyse, data & insights

Væksthus Hovedstadsregionen

Beskrivelse: Med en kvalitativ omdømmeanalyse skal Væksthus Hovedstadsregionen få et kendskab til centrale samarbejdspartneres – regionens, kommuners – holdninger til og opfattelse af Væksthuset. Det er omdømmeanalysens opgave at sikre et solidt vidensfundament for Væksthusets videre arbejde - herunder en kvalitetssikring af samarbejdet med kommunerne.

Kontakt: Kresten Schultz Jørgensen Thuesen, katrine@leadaency.dk

673
Næstved Kommune
Kampagne & Branding

Næstved Kommune

Beskrivelse: Målet med arbejdet var at finde et nyt og stærkt fokus, fælles politisk ejerskab i det nye byråd på tværs af partiskel samt at styrke Næstved Kommunes omdømme i hele Danmark. Visionen blev formuleret i en fælles proces med byrådsmedlemmer, personer fra forvaltningen, nøgleinteressenter i kommunen – og med LEAD som facilitator og inspirator. Processen løb over dybdegående interviews med relevante personer, en workshop med byrådsmedlemmernes aktive deltagelse, udvikling af idekatalog samt formulering af den endelige vision.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

667
Maersk Lines
Corporate Communication

Maersk Lines

Beskrivelse: Effektiv kommunikation er kommunikation, der understøtter forandring og oversætter strategi til engagement og handling. Med det for øje, bad Maersk Line Kommunikation LEAD om hjælp til at udvikle et enkelt værktøj, der giver en indikation på effekten af den interne kommunikation. Sammen har Maersk Line og LEAD udviklet et Impact Measurement værktøj bestående af tre enkle scores, der samlet giver en idé om, hvordan det går med strategi-udrulning, og om kernebudskaber, kanaler og aktiviteter når ud og rammer rigtigt. Fx i forbindelse med kvartalsrapportering, visions-arbejde og løbende strategiske updates.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

664
L’Oreal
Corporate Communication

L’Oreal

Beskrivelse: I april 2016 lancerede L'Oréal et nyt fælles SAP-system i Nordeuropa. Et virksomhedsprojekt som dette kræver en masse strategisk arbejde samt tests og teknisk forberedelse. Siden maj 2015 har LEAD været daglig rådgiver omkring kommunikation og producent af konkret kommunikationsmateriale.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."