Katrine Thuesen

Katrine Thuesen er chefrådgiver inden for strategisk kommunikation og analyse med særligt fokus på kampagner, kommunikationsstrategier og forandringskommunikation i både den offentlige og private sektor herunder blandt internationale virksomheder. Katrine er uddannet Cand.Merc. i Marketing Communication Management fra CBS og kommer fra en stilling som client manager hos mediebureauet MEC. Katrine er udpræget konkurrencemenneske og hendes motto er: ‘En glad 2’er bliver aldrig en vinder’.

Chief Advisor
katrine@leadagency.dk
Tlf. +45 28 12 60 83

Cases

593 429
Aabenraa Kommune
Analyse, data & insights

Aabenraa Kommune

Beskrivelse: Via en imageanalyse afdækker LEAD synspunkter, kendskab og holdning til Aabenraa Kommune og kommunens vækstplans to profiler: ’Vilje til virksomhed’ samt ’Sundhed og læring’. Dette gør vi over en årrække (fra 2013 – 2017) for at kunne måle på udviklingen samt for hjælpe Aabenraa Kommune med at profilere sig på de gode resultater, som kommunen og det siddende byråd har leveret. Analysen tager udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse blandt +1.500 borgere i tre strategisk prioriterede segmenter.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

730
Innovationsfonden
Kampagne & Branding

Innovationsfonden

Beskrivelse: LEAD har i samarbejde med Innovationsfonden udviklet en ambitiøs og samlende kommunikationsstrategi for fonden. I forlængelse af dette har LEAD udviklet et kommunikationskoncept samt den taktiske kampagne for relanceringen af Innovationsfondens tilbud til landets SMV’er, forskere og iværksættere; InnoBooster. Med konceptet ‘Vi får dine idéer op at flyve’ ledte relanceringen af InnoBooster til et betydeligt øget antal kvalificerede ansøgere.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

679
Klima- Energi og Bygningsministeriet
Analyse, data & insights

Klima- Energi og Bygningsministeriet

Beskrivelse: En dybdegående rapport, der beskriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriets omdømme blandt nationale interessenter. Rapporten indeholder desuden klare strategiske anbefalinger til det fremtidige arbejde med ministeriets kommunikation og dialog med interessenterne; herunder kommunikationsstrategien. Også medarbejderne fik et eksemplar af rapporten.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

667
Maersk Lines
Corporate Communication

Maersk Lines

Beskrivelse: Effektiv kommunikation er kommunikation, der understøtter forandring og oversætter strategi til engagement og handling. Med det for øje, bad Maersk Line Kommunikation LEAD om hjælp til at udvikle et enkelt værktøj, der giver en indikation på effekten af den interne kommunikation. Sammen har Maersk Line og LEAD udviklet et Impact Measurement værktøj bestående af tre enkle scores, der samlet giver en idé om, hvordan det går med strategi-udrulning, og om kernebudskaber, kanaler og aktiviteter når ud og rammer rigtigt. Fx i forbindelse med kvartalsrapportering, visions-arbejde og løbende strategiske updates.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

664
L’Oreal
Corporate Communication

L’Oreal

Beskrivelse: I april 2016 lancerede L'Oréal et nyt fælles SAP-system i Nordeuropa. Et virksomhedsprojekt som dette kræver en masse strategisk arbejde samt tests og teknisk forberedelse. Siden maj 2015 har LEAD været daglig rådgiver omkring kommunikation og producent af konkret kommunikationsmateriale.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

868
HF & VUC Nordsjælland
Kampagne & Branding

HF & VUC Nordsjælland

Beskrivelse: Med målet om øge synligheden på tværs af platforme og i sidste ende at tiltrække flere kursister har LEAD i samarbejde med HF & VUC Nordsjælland udarbejdet en kommunikationsstrategi med fokus på at styrke og samstemme kommunikationen på tværs af målgrupper og interessenter. Det strategiske framework består således af tre arenaer – markedsarenaen, samfundsarenaen og organisationsarenaen – der kræver hver sin kommunikationsdisciplin men med samme kommunikationsmål i sigte. Kommunikationsstrategien udmundede i en konkret plan for løbende indsatser frem til 2018 i de tre arenaer.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."