Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Partnerskaber er det nye sort!

 

I en verden med stigende kompleksitet, flere kanaler, større netværk og hvor bevidste og purpose driven forbrugere sætter dagsorden, kan det være svært at stå alene med en sag som virksomhed eller organisation. Her fungerer partnerskaber som en konsolidering af sammenfaldende interesser, der kan være med til at skabe den eftertragtede position – ikke bare som market leader, men som thought leader.

 

Af Barbara Saitta Bregendal

 

Medicinalindustrien gør det, tech-industrien gør det, og teleindustrien gør det, og det samme gør en lang række større og mindre organisationer: Danner partnerskaber som et middel til at nå et mål – og i en grad, som det ikke er set tidligere. Partnerskaber er med andre ord in og i vækst. Èt eksempel er Folkemødet, hvor virksomheder i stadig stigende grad danner parløb med organisationer og andre virksomheder i beslægtede brancher.

 

I en kommunikationsstrategisk sammenhæng dannes partnerskaber ofte med målet om at skabe opbakning, legitimitet, synlighed om en dagsorden eller med ønsket om at skabe en decideret bevægelse. Ofte er disse partnerskabers aktiviteter rettet mod enten politiske beslutningstagere eller øvrige stakeholder – de er med andre ord ikke direkte transaktionelle, typisk ikke med profitmaksimering som primært mål og ofte med et ønske om at offentligheden får kendskab til det. De er ofte tillidsbaserede og rummer potentialet til videndeling, øget indsigt og ønsket om at skabe en stærk fælles platform at kommunikere fra.

 

Generelt er målsætningen med denne form for partnerskab af en karakter, der ikke nødvendigvis lader sig afspejle direkte på bundlinjen første år. Partnerskaber er det lange seje træk mod øget legitimitet i et samfund, hvor legitimitet ikke er en statisk og konstant størrelse.

 

I dag skal legitimitet konstant erhverves og generhverves i det offentlige rum, blandt en kompleks og skiftende kreds af stakeholders, kunder, medlemmer og beslutningstagere. Og her kan partnerskaber være med til netop dette; altså skabe den nødvendige legitimitet gennem ambassadører, der har et andet udgangspunkt og muligvis en anden tilgang eller adgang til vigtige stakeholders.

 

Partnerskaber tager tid at opbygge – og relationen er særdeles vigtig for virksomhederne, da partnerskabet, hvis det er med fx en organisation, patientforening eller lignende, udgør en forlænget arm til slutbrugeren og dermed repræsenterer værdifuld indsigt for virksomheden og ikke mindst medvirker til øget indsigt og andre perspektiver på udfordringer og mulighedsrum.

 

Det er naturligvis ikke kun virksomhederne, der får fordele ved at indgå et partnerskab; mindre virksomheder og organisationer bliver en del af en større virksomheds maskinrum, der ofte inkluderer PR- og marketingbudgetter og dermed synlighed og positionering på platforme, der ikke ellers ville være mulige for dem at investere i.

 

Partnerskaber lyder her som en kold transaktion: Legitimitet mod eksponering. Det er dog langt fra hele sandheden; partnerskaber medfører, når de indgås under de rette forudsætninger, øget indsigt, værdifuld videnudveksling, større forståelse for hinandens præmisser, processer, visioner og planer. Ikke mindst gør partnerskaber det muligt at lære af hinanden, hvad enten partnerskabet dannes mellem to virksomheder i beslægtede industrier eller blandt en virksomhed og en NGO.

 

For at et partnerskab i denne sammenhæng skal blive succesfuldt er der en håndfuld spørgsmål man bør overveje, hvad enten man er virksomhed eller organisation:

 

Framing: Hvorfor og hvordan skaber partnerskabet værdi – ikke blot for os selv, men for det samfund vi er en del af? Partnerskaber er sjældent interessante, hvis de udelukkende er fokuserede på at generere øget omsætning, få flere medlemmer eller et møde i stand med en given politiker – i hvert fald ikke denne type af partnerskaber.

 

Kortlægning: Overvej hvilke partnere, der er nice to have og hvilke der er need to have for at målet kan opfyldes på sigt. Det er ikke altid, at virksomheden eller organisationen med det største brand er det rigtige match for netop vores dagorden.

 

Dialog: Partnerskaber handler om forventningsafstemning og kompromisser. Det er vigtigt at få talt om, hvor der er overlappende interesser, som partnerskabet kan bygge på og huske på, at et partnerskab ikke handler om kontrol, men om tillid.

 

Roller: Hvem i partnerskabet besidder hvilke ressourcer og kompetencer og hvordan udnytter vi hinandens forskelligheder bedst?

 

Aktiviteter: Hvordan skal partnerskabet ’udkomme’? Konferencer? Rundbordmøder? Kampagner? Eller skal partnerskabet være med til at skabe en decideret bevægelse, som Call me gjorde det med en lang række af landet skoler under sloganet Tal Ordentligt!