Sådan er vi

Vi vil gerne gøre en forskel for vores kunder og for samfundet. Vi vil også gerne være en helt særlig type kommunikationsrådgiver – kommunikation med kant og holdning.  Lad os være ærlige: Vi lever på en støjfyldt planet, hvor teknologi og tomme informationer ofte er en del af problemet. Vi tror på, at kommunikation kun giver mening, hvis den handler om noget andet end sin egen friktion. Kommunikation handler om at bringe mennesker sammen i fællesskaber; at lede og påvirke. Communicare – at søge det fælles. Vi kalder det de fælles verdener, som omgiver enhver virksomhed og enhver organisation. I LEAD skruer vi ned for støjen for at søge ind til det, der betyder noget: En anderledes ide, en ny kurs, en overraskende retning. Det, der styrker fællesskaberne.

Det er nok en anderledes kommunikationsrådgivning, end du er vant til. Vi er tættere på mennesker – på dine medarbejdere, dine kunder og dine samarbejdspartnere. Vi mener noget om samfundet. Og vi leverer kommunikationsløsninger, der sikrer en meningsfuld profil i medierne, politisk indflydelse og motivation hos dine medarbejdere.  

Sådan tænker vi

Den strategiske rolle kræver, at vi blandt andet trækker på viden fra følgende felter:

Politik, lovgivning, myndigheder mv.: Hvad er de politiske rammevilkår for virksomhederne? Hvilke institutioner og aktører er væsentlige for samfundets magtfordeling? Hvad er de juridiske og politiske beslutningsprocesser? Hvilke samfundstemaer, interessegrupper og aktører påvirker virksomhedens virke, og hvordan forholder virksomheden sig til dem?

Ledelse og organisation: Hvordan fungerer moderne virksomheder og organisationer i forholdet mellem ejere, investorer, bestyrelse, direktion og medarbejdere? Hvordan er informationsstrømmene og forpligtelserne mellem de forskellige aktører? Hvad er de psykologiske og almenmenneskelige dimensioner i rådgiverrollen? Hvordan opererer rådgiveren fx som ’trusted advisor’, som producent af informationsmateriale og som kvalitetsgarant i den samlede organisation?

Kommunikation: Hvilke kanaler og platforme er relevante og teknisk mulige? Hvad er virksomhedens egne kanaler – website, årsrapport, investorkommunikation, dialogen med ekstern presse og medier, kundekommunikation, brandingplatforme mv.?

Tilsammen kan vores arbejde beskrives i en model, der øverst illustrerer de kompetencer og discipliner, som vi trækker på og nederst de konkrete discipliner, som vi normalt arbejder praktisk med.

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."