Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

LEAD Agency indgår samarbejde med Bent Hansen

LEAD Agency har indgået et eksklusivt strategisk samarbejde med Bent Hansen, der nyligt er stoppet som formand for Danske Regioner. Bent Hansen skal bl.a. indgå i arbejdet med en række større projekter inden for sundhedsområdet.

 LEAD Agency er et af Nordens mest toneangivende kommunikationshuse inden for sundhed og life science med en række af store, internationale kunder, organisationer og offentlige institutioner på kundelisten. Gennem samarbejdet med Bent Hansen får kommunikationshuset mulighed for at styrke viden, indsigt og strategiske kompetencer i forhold til projekter på især sundhedsfeltet.

”Med mere end 10 års erfaring i spidsen for Region Midtjylland og Danske Regioner, og før det som amtsborgmester, er Bent Hansen en unik kapacitet i forhold til mange af vores projekter inden for især sundhed og life science. Vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde vores kunder den viden, indsigt og strategiske forståelse, Bent har opbygget som en af Danmarks toppolitikere inden for sundhedsfeltet,” siger partner Peter Albæk fra LEAD Agency.

Aftalen sikrer LEAD Agency et eksklusivt samarbejde med Bent Hansen. Parterne har samtidig aftalt, at kernen i samarbejdet er strategiske udviklingsopgaver, hvor Bent Hansen vil indgå i kommunikationshusets teams som rådgiver og sparringspartner i forhold til kunder og projekter. Bent skal derimod ikke løse lobbyistopgaver.

”Jeg har valgt at indgå samarbejde med LEAD Agency på grund af fagligheden og perspektiverne i de projekter, LEAD Agency arbejder med inden for sundhed og life science. Det er spændende opgaver inden for nogle af de helt centrale udfordringer, vores sundhedsvæsen står over for. Jeg håber med min erfaring og viden på området at kunne bidrage til at udvikle nye løsninger og skabe resultater for bureauets kunder, ” siger Bent Hansen.

Parterne ser muligheder for, at samarbejdet kan medvirke til også at udvikle nye projekter og kunder.

LEAD har i dag 35 medarbejdere, og i resten af 2018 skal der, ud over samarbejdet med Bent Hansen, primært ansættes nye kollegaer med særlige spidskompetencer inden for digital.

LEAD’s partnergruppe består af Søren Kaster (adm. direktør), Torsten Jansen, Peter Albæk, Lars Volle, Anita Baun Hørdum, Eva Svavars og Barbara Saitta Bregendal. Ledelsen består af Søren Kaster, Anita Baun Hørdum, Eva Svavars, Nathalie C. Larsen (digital chef) og Farshad Shirmohamamdi (CFO).

Kontakt

Peter Albæk
Partner & Director of Public Affairs