Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

36

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Beskrivelse: Selvom mænd udgør 28 procent af de studerende på Danmarks pædagoguddannelser, så er kun 6,7 procent af pædagogerne i børnehaverne mænd, mens tallet er nede på 2,7 procent i vuggestuerne. Derfor igangsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i november en kampagne, der skal få flere mandlige pædagoger til at søge job i landets vuggestuer og børnehaver. En central del af kampagnen er en video, hvor en række pædagoger overraskes af deres tidligere børnehavebørn. I filmen siger de voksne børn tak til deres pædagoger, som har gjort en forskel i deres liv. Siden filmen blev lanceret på Facebook er antallet af kommentarer, likes og delinger vokset støt, og det vrimler med opdateringer fra folk, der bruger den som anledning til at hylde de pædagoger, der har gjort en forskel for dem. Se filmen her.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

Innovationsfonden

Beskrivelse: LEAD har i samarbejde med Innovationsfonden udviklet en ambitiøs og samlende kommunikationsstrategi for fonden. I forlængelse af dette har LEAD udviklet et kommunikationskoncept samt den taktiske kampagne for relanceringen af Innovationsfondens tilbud til landets SMV’er, forskere og iværksættere; InnoBooster. Med konceptet ‘Vi får dine idéer op at flyve’ ledte relanceringen af InnoBooster til et betydeligt øget antal kvalificerede ansøgere.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

Maersk Line

Beskrivelse: Effektiv kommunikation er kommunikation, der understøtter forandring og oversætter strategi til engagement og handling. Med det for øje, bad Maersk Line Kommunikation LEAD om hjælp til at udvikle et enkelt værktøj, der giver en indikation på effekten af den interne kommunikation. Sammen har Maersk Line og LEAD udviklet et Impact Measurement værktøj bestående af tre enkle scores, der samlet giver en idé om, hvordan det går med strategi-udrulning, og om kernebudskaber, kanaler og aktiviteter når ud og rammer rigtigt. Fx i forbindelse med kvartalsrapportering, visions-arbejde og løbende strategiske updates.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

Aktion Fars Orlov

Klima- Energi og Bygningsministeriet

Beskrivelse: En dybdegående rapport, der beskriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriets omdømme blandt nationale interessenter. Rapporten indeholder desuden klare strategiske anbefalinger til det fremtidige arbejde med ministeriets kommunikation og dialog med interessenterne; herunder kommunikationsstrategien. Også medarbejderne fik et eksemplar af rapporten.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

Professionshøjskolen Metropol

Beskrivelse: Folkeskolereformen trådte i kraft i 2016. En reform, der stiller store krav til lærere, skoleledere og pædagoger. Krav, som Professionshøjskolen Metropol gerne vil hjælpe med at indfri. En ny grundfortælling lægger vægt på at løfte folkeskolen og skal hjælpe organisationen med at prioritere og fokusere indsatser og budskaber samt øge arbejdsglæde og stolthed blandt medarbejderne.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

Microsoft

Beskrivelse: Nye teknologiske muligheder har forandrer stort set alle aspekter af vores liv. Vi tager det for givet, at vi altid kan få kontakt til de mennesker vi holder af og finde de oplysninger, vi leder efter. Nu står vi midt i endnu en teknologisk revolution: cloud computing. Men mange er betænkelige ved cloud computing og udtrykker bekymring for de forandringer, de nye muligheder fører med sig. Derfor har Microsoft lanceret A Cloud for Global Good, der er en global indsats, som skal udvikle digitaliseringens demokratiske og kommercielle muligheder, når det kommer til cloud computing, men også byde ind med løsninger på digitaliseringens og ’skyens’ problemer. A Cloud for Global Good er lanceret I USA og en række europæiske lande, inkl. Frankrig, Tyskland, Storbritannien mv. Nu skal kampagnen lanceres og implementeres Danmark.

Kontakt : Barbara Saitta Bregendal, barbara@leadagency.dk

L’Oreal

Beskrivelse: I april 2016 lancerede L'Oréal et nyt fælles SAP-system i Nordeuropa. Et virksomhedsprojekt som dette kræver en masse strategisk arbejde samt tests og teknisk forberedelse. Siden maj 2015 har LEAD været daglig rådgiver omkring kommunikation og producent af konkret kommunikationsmateriale.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

Call Me

Beskrivelse: For at differentiere sig selv fra andre telebrands måtte Call me finde sin egen unikke position. LEAD udviklede en grundfortælling som platform for Call me’s interne og eksterne kommunikationsaktiviteter samt presselancering af Call me's holdningskampagne ”Tal ordentligt”. Indsatsen resulterede i en PR værdi på mere end 15 mio. kroner, købsreferencen steg med 260 procent, og på Facebook steg antallet af fans med 500 procent. Derudover fik Call me i 2013 en løve i bronze for ”Tal ordentligt”-kampagnen ved Cannes Lion.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

Q8

Beskrivelse: Q8 vil de kommende år beskæftige sig med endnu flere ydelser og tjenester, der i bredere forstand knytter sig til mennesker i bevægelse. Her skal PR-arbejdet være med til at legitimere, at kunder og offentlighed finder nye kommercielle tiltag relevante og spændende. På tværs af redaktionelle og digitale platforme er LEAD med til at sikre en positionering af Q8 inden for bæredygtighed og socialt ansvar samt service og convenience.

Kontakt: Lars Volle, lars@leadagency.dk

Roche – Kræft 360

KLM

DTU Byg

Beskrivelse : nemlig.com er inde i en rivende udvikling, der både involverer geografisk ekspansion, et markant udvidet varesortiment og nye digitale tiltag. Alt sammen investeringer, der skal opretholde og styrke nemlig.com’s position som Danmarks største online-supermarked. PR på tværs af redaktionelle kanaler og digitale platforme skal sikre en kontinuerlig og konsistent positionering af nemlig.com i et marked, hvor flere konkurrenter melder sig på banen.

kontakt: Lars Volle, lars@leadagency.dk

Ældre Sagen

Terma

Beskrivelse: Amgen Danmark har i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning udviklet skræddersyede patientuddannelsesaftener til mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende. Amgen rullede med stor succes patientaftener ud i alle fem regioner med målrettet fokus på en række af de spørgsmål, der i særlig grad påvirker dagligdagen med en livstruende sygdom.

Kontakt: Peter Albæk, peter@leadagency.dk

Amgen Danmark har i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning udviklet skræddersyede patientuddannelsesaftener til mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende. Amgen rullede med stor succes patientaftener ud i alle fem regioner med målrettet fokus på en række af de spørgsmål, der i særlig grad påvirker dagligdagen med en livstruende sygdom.

Finans Danmark

Beskrivelse: Finansrådet afholder hvert år Pengeuge for de ældste elever i folkeskolen. I 2016 ønskede Finansrådet et øget fokus på sikkerhed på nettet, og LEAD udviklede derfor fire korte animationsfilm, der med en humoristisk tilgang, forklarer, hvorfor og hvordan de unge skal passe på pengene - også på nettet.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

Transportens Udviklingsfond

Beskrivelse: Godstransportbranchen får i fremtiden mangel på arbejdskraft. Forklaringen er blandt andet, at store årgange er på vej på pension, at færre unge er interesseret i at læse en erhvervsuddannelse, og at chaufførjobbet har et dårligt ry. Transportens Udviklingsfond (3F, ATL og DTL) vil med en rekrutteringsstrategi og kampagne vende udviklingen i tide.

Kontakt: Eva Svavars Frandsen, Eva@leadagency.dk

Human Practice Foundation

Beskrivelse: Human Practice Foundation (HPF) er en dansk humanitær fond, hvis vision er at skabe en fremtid, hvor alle har lige adgang til uddannelse og et ordentligt arbejde. Indsatsen foregår i Nepal, hvor HPF siden 2014 har iværksat 17 projekter. Projekterne omfatter bistand til etablering af skoler, støtte til projekter mod menneskehandel og bistand til jordskælvsramte områder mm. LEAD lavede sammen med fondens ledelse og bestyrelsen i 2015 fondens grundfortælling, der fremover skal danne udgangspunkt for den løbende kommunikations- og ledelsesindsats.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

HF & VUC Nordsjælland

Beskrivelse: Med målet om øge synligheden på tværs af platforme og i sidste ende at tiltrække flere kursister har LEAD i samarbejde med HF & VUC Nordsjælland udarbejdet en kommunikationsstrategi med fokus på at styrke og samstemme kommunikationen på tværs af målgrupper og interessenter. Det strategiske framework består således af tre arenaer – markedsarenaen, samfundsarenaen og organisationsarenaen – der kræver hver sin kommunikationsdisciplin men med samme kommunikationsmål i sigte. Kommunikationsstrategien udmundede i en konkret plan for løbende indsatser frem til 2018 i de tre arenaer.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

Nordisk Ministerråd

Roche – MS Topmøde

Digitaliseringsstyrelsen

Beskrivelse: En landsdækkende oplysningskampagne med Digitaliseringsstyrelsen og Finansrådet som afsender skaber bevidsthed om og øger sikker adfærd på internettet. Kampagnen tog udgangspunkt i en film indrykket på Facebook, der skulle underholde, informere og uddanne målgruppen om sikker adfærd på nettet. Kampagnefilmen fik seks mio. eksponeringer, og over 2 mio. forskellige danskere så den, mens 16.000 brugere tog testen på sikkerpaanettet.dk. Kampagnen fik bred eksponering i over 50 danske medier, herunder DR TV Avisen, DR Radioavisen, Go’ Morgen DK, EB.dk, Metroxpress, Business.dk, Finans.dk, Altinget.dk og mange lokal- og regionalmedier.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

Kulturministeriet

Beskrivelse: Sammen med Kulturministeriet lavede LEAD konceptet og afholdte et ideseminar, hvor kulturministeren sammen med 30 repræsentanter fra kulturlivet diskuterede indholdet til den nye Danmarkskanon, og hvordan befolkningen skal involveres i kanonen. Alle deltagere skulle tage en ting med, der for dem symboliserede en kulturtradition, bevægelse eller værdi, som de ville tage med i kanonen. Det gav gode, sjove, inspirerende og rørende fortællinger om vores rige immaterielle kulturarv – og ikke mindst godt indhold til kanonenes digitale platform www.danmarkskanon.dk og sociale medier.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk<

Sundhedsstyrelsen

Beskrivelse: Direktionen i den nye Sundhedsstyrelse igangsatte en strategiproces med det formål at danne grundlag for en afklaring af styrelsens fremadrettede rolle, fokusområder og identitet i det nye landskab på sundheds- og ældreområdet. En større interessentanalyse blev gennemført og giver værdifuld indsigt i interessenternes opfattelse af styrelsen samt den position, de gerne ser styrelsen varetage fremover.

Kontakt: Peter Albæk, peter@leadagency.dk

Magasinet Ældre Sagen

Beskrivelse: Ældre Sagen er Danmarks tredje største magasin og udkommer seks gange om året i et oplag på 540.000. Ældre Sagen er Danmarks eneste magasin målrettet læsere i målgruppen 50+ og det tredje mest læste magasin overhovedet. LEAD udviklede i 2015-16 bladet til et egentligt magasin af høj æstetisk standard, øget sideantal og med højere vægtning af fotojournalistik og layout.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen kresten@leadagency.dk

Aabenraa Kommune

Beskrivelse: Via en imageanalyse afdækker LEAD synspunkter, kendskab og holdning til Aabenraa Kommune og kommunens vækstplans to profiler: ’Vilje til virksomhed’ samt ’Sundhed og læring’. Dette gør vi over en årrække (fra 2013 – 2017) for at kunne måle på udviklingen samt for hjælpe Aabenraa Kommune med at profilere sig på de gode resultater, som kommunen og det siddende byråd har leveret. Analysen tager udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse blandt +1.500 borgere i tre strategisk prioriterede segmenter.

Kontakt: Katrine Thuesen, katrine@leadaency.dk

Fiskebranchen

Beskrivelse: Danskerne spiser for lidt fisk, og derfor skulle PR-arbejdet sætte gang i en adfærdsændring, der sikrer, at flere danskere får fisk på indkøbssedlen. PR-strategien tog afsæt i Danmark som fiskerination, et fokus på de sundhedsmæssige gevinster samt gode fortællinger om opdræt knyttet op på et årshjul med fisk i sæson. Strategien fokuserede desuden på events og en større folkeskolekonkurrence, der understøttede dagsordenen.

Kontakt: Lars Volle, lars@leadagency.dk

Roskilde Kommune

Beskrivelse: En ny og motiverende vision, der sætter fokus på den fremtidige udvikling, som Roskilde Kommune i fællesskab skal kæmpe og arbejde for. Visionsprocessen skal styrke Roskilde Kommunes omdømme i hele Danmark og fortsætte udviklingen som vækstkommune. Visionen blev formuleret i en fælles proces med byrådsmedlemmer, personer fra forvaltningen og nøgleinteressenter i kommunen – med LEAD som facilitator og inspirator. I processen var tre workshops med byrådsmedlemmernes aktive deltagelse. Hver workshop ‘producerede’ de afgørende beslutninger vedrørende visionens politiske indhold, brandingen og organiseringen. Borgerne blev informeret og inddraget i et særligt kommunikationsspor.

Kontakt: Kresten Schultz-Jørgensen, kresten@leadagency.dk

University College Sjælland

Beskrivelse: University College Sjælland ændrer navn til Professionshøjskolen Absalon. Det sker i løbet af sommeren 2017. De syv uddannelsessteder, der udgør UCSJ, har været igennem en navneproces, der har ført til det nye navn, som sammen med et nyt visuelt udtryk skal skærpe professionshøjskolens profil. Navnet har været undervejs siden sommeren 2016, hvor bestyrelsen iværksatte en proces, der sammen med ledelse, medarbejdere og studerende fastlagde de værdier, som UCSJ vil kendes på. Navnet er inspireret af biskop Absalon, der har en helt central rolle i den danske og sjællandske historie. Absalon var en af de ganske få danskere, der i sin tid fik en akademisk uddannelse. I Paris studerede han filosofi, latin og teologi, inden han som 30-årig blev biskop i Roskilde. I dag er han også kendt som en visionær formidler, idet han bad klerken Saxo skrive Danmarkshistorien frem til 1185 i værket Gesta Danorum, som har haft afgørende betydning for nutidens historikere. Her er en kort video, der præsenterer navneskiftet.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

test

Væksthus Hovedstadsregionen

Beskrivelse: Med en kvalitativ omdømmeanalyse skal Væksthus Hovedstadsregionen få et kendskab til centrale samarbejdspartneres – regionens, kommuners – holdninger til og opfattelse af Væksthuset. Det er omdømmeanalysens opgave at sikre et solidt vidensfundament for Væksthusets videre arbejde - herunder en kvalitetssikring af samarbejdet med kommunerne.

Kontakt: Kresten Schultz Jørgensen Thuesen, katrine@leadaency.dk

Roche – Folkeløbet

Beskrivelse: Roche etablerede et samarbejde med foreningen Proof of Life og seks patientforeninger med et ønske om at sætte fokus på vigtigheden af motion i, under og efter et kræftforløb. Resultatet var Folkeløbet. Et stafetløb med start i Skagen og mål i Allinge på dagen, hvor Folkemødet 2016 startede. De 615 km blev løbet af kræftpatienter, pårørende, politikere, sportsudøvere og sundhedspersonale, der alle ønskede at bakke op om budskabet. Løberne blev fejret med events i flere danske byer og ved mål blev stafetten overrakt til Rigshospitalets Center for Sundhedsfaglig Forskning for deres indsats på kræftområdet.

Kontakt: Barbara Saitta Bregendal, barbara@leadagency.dk

PensionDanmark

Beskrivelse : Kerneopgaven for PensionDanmark er at sikre medlemmerne størst mulig værdi af deres pensions- og forsikringsordninger. En opgave der ifølge PensionDanmark går hånd i hånd med et forpligtende samfundsansvar. Sundhedens Topmøde og Investorernes Topmøde på Folkemødet samler hvert år toneangivende politikere og eksperter til dialog om fremtidens udfordringer og løsninger.

Kontakt: Eva Svavars Frandsen, eva@leadagency.dk

Eseebase

Erhvervsuddannelserne

Beskrivelse: Andelen af unge, der søger erhvervsuddannelserne, er faldet fra 30 procent til 19 procent inden for de seneste ti år. En landsdækkende kampagne skal vise erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Film, PR og ikke mindst en digital platform skaber kvalificeret kendskab ved at engagere repræsentanter fra målgruppen som ambassadører for en højaktuel dagsorden – erhvervsuddannelsernes muligheder.

Kontakt: Anita Baun Hørdum, anitah@leadagency.dk

Danske Professionshøjskoler