17122149-02busopinion-danske-bank-11jpg

Media. Performance er altafgørende, men virksomhedernes kommunikation skal være på plads.

Af: Kresten Schultz-Jørgensen

 

Et godt omdømme er nogenlunde lige så vigtigt som den gode nattesøvn. Den skaber ikke i sig selv et godt liv, men intet fungerer uden. Sådan er det også for forretningen, hvor både medarbejdere, kunder, medier og myndigheder hver dag træffer valg om, hvor de vil arbejde, hvilke produkter de vil købe, og hvilke vilkår de skal tilbyde virksomheden.

 

Man kan bemærke, hvordan Amazon, Google og Microsoft lige nu har forretningsmæssig medvind – og hver især et frem­ragende omdømme. Læg også mærke til Samsung, der genindtager mobiltronen efter Apple. Danske Bank, der rejser sig efter en historisk tur i omdømmemaskinen. Falck og KMD, der ikke har det nemt – og så frem­deles. Alle eksempler på, at et godt om­dømme giver arbejdsro, mens et dårligt i sig selv tiltrækker både kriser og kritik. Man bør notere sig, at et omdømme er noget andet end et brand. Corporate Branding handler om, hvilken følelsesmæssig »personlighed« virksomheden repræsenterer? Kalder den ­ f.eks. på følelser som glæde og frihed, stolthed eller kampgejst?

 

Omdømme er anderledes. Ordet fokuserer på legitimitet, det vil sige den grund­læggende del af virksomhedens eksistens, der skal være på plads for overhovedet at eksistere juridisk, politisk, etisk.

 

Så, hvordan arbejder man konkret med sit omdømme?

 

Det korte svar er, at det gør man ikke. Den enkelte virksomhed kan faktisk ikke styre sit eget omdømme – den kan kun fungere på en sund facon og så i øvrigt kommunikere dette til interessenterne. I princippet er termen »reputation management« derfor noget nær vildledende. Man kan højst gøre sig umage på de områder, der betyder noget, og så i øvrigt sørge for at indsatsen på disse kerneområder bemærkes både internt og eksternt.

 

Kerneområderne varierer naturligvis fra sektor til sektor. Det, der er vigtigt for en produktionsvirksomhed i energisektoren, er ikke nødvendigvis det samme som for en offentlig virksomhed i kultursektoren og så fremdeles. Men forskningen peger i almindelighed på mindst syv forretningsområder med betydningen for virksomhedens omdømme.

 

• Kvalitet: Virksomheden tilbyder produkter og tjenester af høj kvalitet.

• Finansielle resultater: Virksomheden er økonomisk stærk og har gode udsigter til både vækst og rentabilitet.

• Etik: Virksomheden opfører sig ordentligt og troværdigt.

• Organisation: Virksomheden har dygtige medarbejdere, behandler sine folk godt og er en attraktiv arbejdsplads.

• Ledelse: Virksomheden har en markant topledelse og klare visioner for fremtiden.

• Brand: Virksomheden har en følelsesmæssig dimension, der appellerer til f.eks. stolthed, sympati og lign.

• Kommunikation: Virksomheden kommunikerer kompetent og troværdigt.

 

Virksomhedernes omdømme skabes kort sagt af både performance og kommunikation – og den gode performance er helt afgjort udgangspunktet.

 

Men kommunikationen skal være på plads. I en tankevækkende analyse konkluderede Forbes Magazine sidste år, at de 100 mest respekterede amerikanske virksom­heder i gennemsnit brugte fem gange så mange ressourcer på kommunikation som de 100 mindst respekterede.

 

Man skal kort sagt gøre sig fortjent til et godt omdømme. Og så skal man huske at fortælle det til nogen.

 

 

Læs klummen i Berlingske Business her: Syv værktøjer til et godt omdømme

 

 

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."