Hjerneforskningen har talt. Følelser slår fornuft, hver gang

Af: Kresten Schultz Jørgensen

 

Brexit, Donald Trump og højrefløjens fremmarch over hele Europa repræsenterer starten på en epoke, hvor de kendte institutioner går i opløsning, og hvor følelser af vrede og pludselig begejstring driver det politiske liv i alle retninger.

 

Følelsernes politik repræsenterer en tid, hvor fakta spiller en mindre rolle end tidligere.

 

Hvor vrede vælgere køber populistiske politikeres løfter om lette løsninger på komplekse problemer. Hvor de traditionelle medier løber efter konflikter og konspirationsteorier, og hvor sociale medier forvrænger debatten og forstærker vreden.

 

Den institutionelle opløsning er grundlæggende resultatet af både teknologiske og sociale kræfter, der er svære at kontrollere. Men set med vores viden om branding og kommunikation burde det ikke være overraskende, at følelser – snarere end rationelle data – styrer menneskers beslutningstagning – også den politiske. Vi vælger med følelserne og begrunder først derefter med fornuften.

 

Det vidste allerede de gamle grækere, der afhængig af situationen anbefalede en særlig dosering af etos, logos og patos – det vil sige troværdighed, fornuft og følelse.

 

Desværre blev de gamle grækeres visdom ikke rigtigt respekteret i de mange årtier, hvor ’fornuftens politik’ voksede frem i hænderne på teknokrater overalt i den vestlige verden. Her, i opbygningen af EU og den teknokratiske politik efter 2. Verdenskrig, ligger en hovedforklaring på den fremmedgørelse og folkelige afmagt, der i disse år styrer millioner af mennesker mod populisme og demagogi.

 

Læs hele klummen her.

 

 

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."