Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Er din organisation klar til det politiske højhastighedstog?

Af Mads Rattenborg Hersbøll

 

Tirsdag d. 15. august kunne man læse en historie på forsiden af Jyllands-Posten: ”Hemmelig rapport: Vand og varme kan blive billigere ved privatisering”. Den bagvedliggende historie er, at regeringen har bestilt en rapport hos konsulenthuset McKinsey, der efter sigende viser, at man kan spare milliarder på vand og varme i Danmark. Penge som regeringen i høj grad kan bruge i forbindelse med 2025-planen (nærmere beskrevet her).Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker var der naturligvis med det samme og forklarede, hvorfor privatisering i deres øjne er en dårlig ide.

 

Denne case er et glimrende eksempel på, hvordan det politiske højhastighedstog kan ramme en branche pludseligt – og helt ind i nervesystemet. Nedenstående overvejelser er ikke rettet mod de involverede i vand- og varmesektoren, men er udelukkende tænkt som et eksempel. Casen giver nemlig anledning til at beskrive nogle af de overvejelser, som enhver organisation eller virksomhed, der i høj grad bliver påvirket af de politiske rammevilkår, bør gøre sig:

 

Gearet organisation
Din organisation skal være gearet til at kunne rykke hurtigt. Når først det politiske højhastighedstog kører, så nytter det ikke noget først at skulle sætte organisationens økonomer i gang med at lave beregninger eller at have lange processer for citatgodkendelser osv. Du skal levere – og du skal kunne levere hurtigt. Kampen om særligt den offentlige dagsorden vindes, når sagen kører og ikke et par dage efter, at historien har ramt medierne. Dermed er det tvingende nødvendigt, at hele din organisation er gearet til at kunne operere i høj hastighed. Det sker kun ved, at der skabes en samlet intern forståelse for prioriteringer, budskaber og tonalitet. En intern forståelse, som tager tid at bygge op, og som ikke sker af sig selv.

 

Relations program
Når først sagen kører på de høje toner, så er det ofte for sent at dyrke nye relationer. Den gode relation bør være opbygget, inden det sker. Det sikrer troværdighed, det sikrer, at ens stakeholders ved, hvem de skal ringe til for hjælp, og det sikrer, at man hurtigt kan få adgang til beslutningstagerne. Det er altid nemmere at få møder med beslutningstagere, hvis man i forvejen har en god relation. Desuden er det heller ikke nogen ulempe, hvis man i forvejen har talt med journalister og eksperter, så de kender til organisationens holdninger. En vigtigt pointe er også, at issuet ikke vil komme bag på de organisationer, der virkelig er dygtige til deres public affairs-arbejde. De vil via deres netværk i embedsapparatet og hos politikerne oftest vide, at der var noget under opsejling. Issuet opstår – oftest – ikke fra den ene dag til den anden, selvom det for nogle kan føles sådan.

Et relations program kan også være med til helt at undgå, at sådanne issues pludselig dukker op. Er beslutningstagerne og resten af dine stakeholders løbende blevet gjort opmærksomme på de gode budskaber og argumenter, din organisation har, så vil risikoen for, at det pludselig dukker op naturligvis også være mindre.
Venner og ”fjender”
En vigtig viden er også at have en klar fornemmelse af, hvem der er ens organisations venner og fjender. Hvem vil hjælpe vores sag, og hvem ved vi på forhånd, vil være vores modstander? Hvem vil hjælpe med at bære vores budskaber ind? Og ikke mindst: Hvem har egentlig magten til at beslutte forslaget (som ikke nødvendigvis er politikerne)? Denne øvelse betyder mere, end man skulle tro. For eksempel gør det organisationen mere agil – man kan simpelthen rykke hurtigere ud til de personer, der rent faktisk betyder noget for processen, og man kan lade være med at bruge tid på de arrigste modstandere, som man alligevel ikke kan få vendt til ens fordel.

 

Issues management-beredskab
Den velforberedte organisation vil også have et færdigt issues management-beredskab liggende klar, hvor man har identificeret mulige issues. Hvad er vores holdninger og budskaber til issuet? Hvor vigtigt er det for os? Hvilke interne og eksterne interessenter skal hurtigt orienteres om sagen og høre vores budskaber? Hvilke tal, fakta og cases har vi liggende? Det er blot nogle af de spørgsmål, som et issues management-beredskab burde adressere.

Et sådan beredskab vil være gavnligt af flere årsager. Først og fremmest vil det sikre, at din organisation er klar til at rykke på de issues, der dukker op, da man i forvejen vil have haft de vigtige drøftelser om, hvor organisationens holdninger er i forhold til det givne issue. Desuden kan programmet være med til at sikre, at alle i organisationen ved, hvem der gør hvad, og det kan forhindre intern frustration om fx ”hvem er talsperson”, og ”hvorfor er jeg ikke blevet hørt”.

 

Kan man forberede sig ud af alt?

Det er naturligvis urealistisk at have en færdig plan for alle politiske issues, der kan dukke op. Verden forandrer sig, og der kan fra den ene dag til den anden dukke issues op, som man ikke havde nogen chance for at være forberedt på. Derfor vil ovenstående overvejelser ikke være en garant for succes.
Men den velforberedte organisation kan sikre sig, at organisationens budskaber bliver hørt på det rigtige tidspunkt af de rigtige mennesker. Det er – i disse OL-tider – guld værd for en organisation.