kresten

Det er enkelt – ikke nemt

Steve Jobs havde et motto, der hed ’simple, not easy,’ det vil sige enkelt, men netop ikke nemt. Et udtryk, der minder om, at god ledelse ofte består i at gøre ekstremt komplekse ting forståelige med klare valg og med en kommunikation, der for medarbejdere og omverden skærer ind til benet.

 

Som når den nu tidligere Danfoss-topleder Niels B. Chris­tiansen lykkedes med at redde den danske industrikoncern ud af krisen med en produktivitet i verdensklasse, med outsourcing og frasalg, fokus på produktkvalitet og optimering af logistikken – men fremfor alt med en eliminering af virksomhedens kompleksitet, som Christiansen selv sagde det gang efter gang i sine ledelsesgrupper.

 

Det er godt gået og som business case nogenlunde på linje med LEGOs turnaround i hænderne på Jørgen Vig Knudstorp. Også et eksempel på fokus og enkelhed i en situation, hvor LEGO for 10 år siden var en langt mere diffus og kompleks virksomhed. LEGO-mærket blev dengang brugt som platform for at sælge en stribe nye produkter, der reelt ikke havde meget med plastik-byggeklodser at gøre. LEGO genfandt orienteringen – ved at vende tilbage til kerneprodukterne, innovationen af dem og en klar, enkel kommunikation fra topledelsen.

 

Begrebet kompleksitet er i dét lys hovedudfordringen for rigtigt mange topledere. Bureaukratiet, de skiftende markedskrav, den endeløse række af nye, politiske rammevilkår, dvs. dét at skulle kunne træffe beslutninger i et helt uforudsigeligt informationsflow. I disse dage fx konsekvenserne af svejtserfrancens nye kurs, de danske bankers IT-nedbrug og konsekvenserne af det græske valg. Hver dag angreb fra en ny flanke.

 

Har det ikke altid, kan man spørge, været sådan for virksomhedens topleder?

 

Sagens kerne er, at den ”nye” kompleksitet er anderledes. Gennem historien har menneskeheden ganske rigtigt skulle forholde sig til både skiftende forudsætninger og enorme informationsmængder. Men hvor vi før kunne stole på strategierne og planerne, er det i dag næsten umuligt at overskue udviklingen og mulighederne blot få måneder frem.

 

Den tyske sociologi Niklas Luhmann – der med god grund er guru for kommunikationsbranchens inderkreds – anvender en enkel definition på kompleksitet, nemlig ’den samlede mængde af mulige tilstande.’ Kompleksiteten handler altså ikke om mængden af informationer, men om mængden af ubekendte, og dén er i eksponentiel vækst i den globale og digitale verden.

 

Så hvad stiller man op som leder – i et krydspres domineret af uoverskuelighed eller utilstrækkelige ressourcer? Hvad stiller Henrik Clausen op i B&O? Mads Nipper i Grundfos? Beder de fx om endnu en analyse til den allerede voksende bunke af bureaukrati (“Vi må bestille en analyse…”), eller kaster de sig over dramatiske quick-fixes (“Det skal jo ikke være videnskab, vi skal bare videre …”).

 

Med inspiration fra fx Danfoss og LEGO vælger de givetvis en anden løsningsmodel med udgangspunkt i kommunikationen: At reducere kompleksitet – som bevidst ledelsesstrategi. Ifølge Luhmann består opgaven i effektivt at ’filtrere’ det omgivende samfund, dvs. reducere kompleksiteten til en forretningsmæssig og sproglig version, der giver mening. Forretning og kommunikation, med andre ord, i form af virksomhedens grundfortælling.

 

I tilfældet Danfoss var opgaven primært forretningsmæssig: Man solgte de forretninger fra, hvor Danfoss ikke er nr. ét eller to i verden, styrkede logistik og produktivitet; man har kort sagt smurt maskinrummet. Men den enkle fortælling om core business har været med hele vejen, og når Danfoss’ corporate brand i de kommende år profileres mere offensivt, er det på et solidt og fortjent grundslag.

 

Ledelse som nødvendig enkelhed. Alt andet end nemt.

 

Af: Kresten Schultz-Jørgensen

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."