Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Roskilde Kommune

Roskilde er allerede kendt for meget godt, men hvad er egentlig den moderne fortælling, som man genkender i fx København eller Århus? Roskilde vil være blandt de ti bedste erhvervskommuner på Sjælland, og det kræver nytænkning og en offensiv erhvervsstrategi.

I samarbejde med LEAD skabte Roskilde Kommune derfor en ny og motiverende vision. Formålet med visionsprocessen var, at sætte fokus på den fremtidige udvikling, som Roskilde Kommune i fællesskab skal arbejde for samt at styrke Roskilde Kommunes omdømme i hele Danmark. Visionen blev formuleret i en fælles proces med byrådsmedlemmer, personer fra forvaltningen og nøgleinteressenter i kommunen – med LEAD som facilitator og inspirator.