Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

University College Sjælland

University College Sjælland består af mange forskellige uddannelser med forskellige fagligheder placeret rundt på Sjælland. En udfordring har derfor været mangel på én samlende og fælles identitet på tværs af uddannelser og lokationer.

En del af løsningen for University College Sjælland har været at finde et nyt navn for at styrke deres vej mod en stærk og fælles identitet. I den forbindelse faciliterede LEAD hele navneprocessen, som bl.a. har bestået af en analytisk og innovativ proces, der sikrede, at LEAD kunne komme med funderede anbefalinger til både navn og implementering.

Hele processen resulterede i, at University College Sjælland ændrede navn til Professionshøjskolen Absalon ved studiestart i 2017. Navnet er inspireret af biskop Absalon, der har en central rolle i den danske og sjællandske historie. Absalon var en af de få danskere, der i sin tid fik en akademisk uddannelse. I Paris studerede han filosofi, latin og teologi, inden han som 30-årig blev biskop i Roskilde. I dag er han også kendt som en visionær formidler, idet han bad klerken Saxo skrive Danmarkshistorien frem til 1185 i værket Gesta Danorum, som har haft afgørende betydning for nutidens historikere.

Her er en kort video, der præsenterer navneskiftet.

Kontakt