Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Sundhedsstyrelsen

I oktober 2015 blev tre andre styrelser udskilt fra Sundhedsstyrelsen. Det skabte en mindre, mere fokuseret Sundhedsstyrelse, hvor den nye direktion ønskede et klart billede af omverdens syn på styrelsen samt dens position og rolle på fremtidens sundheds- og ældreområde. På det grundlag ønskede styrelsen at skabe en ny fremtidssikker strategi.

LEAD Agency indledte med en interessentanalyse blandt 30 centrale aktører inden for sundheds- og ældreområdet. Analysen gav perspektiver for styrelsens fremadrettede rolle og en solid baggrund for en konstruktiv proces med medarbejdergruppen og ledelsen om udvikling af en ny stærk strategi.

Sundhedsstyrelsen har gennem en ny strategi skabt en klar retning for styrelsens rolle og identitet i fremtidens sundhedsvæsen. Dertil har styrelsen fået stor anerkendelse og positive resultater i forhold til styrelsens position, rolle og indsatser.

Kontakt

Peter Albæk
Partner & Director of Public Affairs