Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Roche – MS Topmøde

Topmøde om sclerose

De seneste år har der været et tiltagende fokus på sclerosepatienter og blandt nogle politiske partier øget bevågenhed for de udfordringer, som danske sclerosepatienter møder i sundhedsvæsenet. Udfordringerne er mange, der opleves  mangel på personale – både læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, lange ventetider, utilstrækkelige rehabiliteringsmuligheder mv.  På det grundlag er det vurderingen, at den danske scleroseindsats har brug for et fornyet og udbygget politisk fokus, og Roche tog, i samarbejde med de vigtigste aktører på området,  initiativ til det første politisk topmøde om sclerose nogensinde, for at drøfte hvordan vi politisk kunne adressere disse udfordringer.

LEAD var ansvarlig for at udvikle og drive processen omkring Topmødet, hvilket omfattede konceptudvikling, kreativ formatudvikling, opbygning af en stærk partnerkreds, involvering og engagement af centrale politikere, udvikling af PR og SoMe strategi samt eksekvering. Derudover drev LEAD alle dele af projektledelsen.

Konferencen blev afholdt i Dansk Industri i marts 2018 og samlede mere end 200 centrale aktører på scleroseområdet. Hovedformålet med topmødet var, at der blev skabt enighed om behovet for en helhedsplan. På dagen var der bred politisk opbakning til en helhedsplan, og i august 2018 blev der afsat 40 millioner kroner til national handlingsplan for sclerosepatienter.