Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Roche – Kræft 360

Kræft rammer hver tredje dansker, og der er fortsat behov for en stærk politisk prioritering af kræftområdet. Derfor igangsatte Roche i 2016 en målrettet indsats for at skabe opmærksomhed omkring de sundheds- og samfundsmæssige udfordringer, der er på kræftområdet.

Roche afholdte, i samarbejde med Altinget, Dansk Erhverv, DSKO (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi) og 11 patientforeninger, Danmarks første politiske landskonference om kræft. Konferencen fik navnet Kræft 360° og blev afholdt i oktober 2016, faciliteret af LEAD. Formålet med konferencen var at tegne et helhedsbillede af kræftsituationen i Danmark og skabe opmærksomhed, dialog og forståelse for de udfordringer, Danmark fortsat har indenfor kræftområdet. Dette værende i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing, behandlingsmuligheder samt det sammenhængende patientforløb.

Konferencen blev afholdt i Børssalen og samlede knap 300 centrale aktører på både internationalt og nationalt niveau, der hver dag arbejder på at skabe bedre muligheder for kræftpatienter og deres pårørende. Konferencen havde desuden et innovativt format med tre scener og blev eksekveret som en silent konference.