Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Finans Danmark

Finans Danmark afholder hvert år Pengeuge for de ældste elever i folkeskolen. I 2016 ønskede Finans Danmark et øget fokus på sikkerhed på nettet, da det kan være svært for målgruppen at vide, hvordan de færdes sikkert på nettet og beskytter deres personlige informationer på digitale platforme.

Derfor udviklede LEAD i samarbejde med Finans Danmark fire korte animationsfilm, der med en humoristisk tilgang, forklarer, hvorfor og hvordan de unge skal passe på pengene – også på nettet. I slutningen af hver film henvises de unge til at teste deres digitale sikkerhed på www.pengeuge.dk/sikkerhed

Kontakt