Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Væksthus Hovedstadsregionen

Væksthus Hovedstadsregionen vejleder og rådgiver virksomheder og vækstiværksættere, i hovedstadsregionen, og samarbejder med et omfattende netværk af private og offentlige aktører, samt med den lokale erhvervsservice i regionens kommuner. For at identificere både kvaliteten af og udviklingsmulighederne i samarbejdet med kommunerne – besluttede Væksthus Hovedstadsregionen at gennemføre en omdømmeanalyse med fokus på de 29 kommuner.

LEAD udførte derfor en kvalitativ omdømmeanalyse, for at få et kendskab til centrale samarbejdspartneres – regionens, kommuners – holdninger til og opfattelse af Væksthuset. Omdømmeanalysens opgave var at sikre et solidt vidensfundament for Væksthusets videre arbejde – herunder en kvalitetssikring af samarbejdet med kommunerne.