Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Klima- Energi og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ville udvikle en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi, som led i realiseringen og udviklingen af ministeriets overordnede mål og strategiske indsatser, for at styrke ministeriets kommunikationsindsats i forhold til målgrupper og interessenter.

LEAD udførte derfor en dybdegående rapport, der beskriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriets omdømme blandt nationale interessenter. Rapporten indeholdte desuden klare strategiske anbefalinger til det fremtidige arbejde med ministeriets kommunikation og dialog med interessenterne; herunder kommunikationsstrategien.