Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd udgiver hvert andet år rapporten, State of the Nordic Region, som er en unik samling af statistiske data fra hele Norden og dækker emner som økonomi, demografi, arbejdsmarkedsforhold, uddannelse og meget mere, illustreret med specialdesignede landkort og infografikker. Rapporten tager så at sige temperaturen på regionerne i Norden. Som et led i udgivelsen opstilles et Regional Potential Index – designet af Nordregio, Ministerrådets forskningscenter for regionaludvikling og planlægning – der viser, hvor dynamiske de 74 regioner i Norden er ud fra traditionelle, sammenlignelige statistiske parametre.

LEAD fik opgaven med at lave PR på lanceringen af rapporten. Kommunikationsmæssigt lå udfordringen i at udvælge de mest relevante nedslag for hvert af de nordiske lande samt at få dem kommunikeret ud til hele Norden. LEAD blev ansvarlige for PR-arbejdet omkring rapporten på tværs af hele Norden og aktiverede PR-bureauer og medier i regionen for at gøre rapportens data og konklusioner til relevante indspark i den løbende samfundsdebat. Det lykkedes, og rapporten blev i alt omtalt over hundrede gange i forskellige medier, herunder landsdækkende radio og TV, fordelt over de fem nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland.

Kontakt