Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

DTU Byg

Som vidensinstitution, der formidler forskning og viden, har kommunikation en stor indflydelse på DTU Bygs samlede strategiske arbejde. Kommunikation er centralt for, hvordan DTU Byg driver ’forretningen’, og derfor har LEAD hjulpet DTU Byg med at foretage en analyse af instituttets eksterne kommunikation med det formål at få en større viden om og indsigt i, hvad der giver mest værdi for DTU Bygs interessenter og målgrupper, når det handler om ekstern kommunikation.

Analysen har bestået af 4 delanalyser: en interessentanalyse, en analyse af DTU Bygs eksterne kanaler, DTU Bygs synlighed i medierne samt en benchmark-analyse af både danske og internationale forskningsinstitutioner.

Analysen mundede ud i en række klare konklusioner med tilknyttede kommunikationsstrategiske anbefalinger, som DTU Byg nu arbejder videre med. Oven i det er analysen også et centralt element i instituttets igangværende strategiarbejde, hvor særligt kommunikation med de nærmeste interessenter spiller en stor rolle.