Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Professionshøjskolen Metropol

Folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, hvilket betød en ny og længere hverdag for Danmarks folkeskoleelever med fokus på høj faglighed og målbare resultater. Reformen betød derfor også store forandringer for landets skoleledere og lærere, som skulle implementere den i deres daglige arbejde. Derfor blev lærer- og pædagoguddannelserne også påvirket af reformen.

Metropol udarbejdede derfor en række kurser, uddannelser og skræddersyede forløb – med fokus på en succesfuld implementering af skolereformen. Dog var dette et meget komplekst og reformpræget område, og derfor indledte Metropol et samarbejde med LEAD for at målrette arbejdet på bedste vis.

LEAD udarbejdede en grundfortælling for efter- og videreuddannelsestilbud, og samtidig blev der lagt vægt på at løfte folkeskolen og hjælpe organisationen med at prioritere og fokusere indsatser og budskaber, samt øge arbejdsglæde og stolthed blandt medarbejderne.

Kontakt