Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Magasinet Ældre Sagen

Ældre Sagen havde tilbage i 2014 to blade – NU, som var et magasin, og NYT, som med sit avisformat formidlede politiske nyheder. Men ud fra en læserundersøgelse viste det sig, at de to blade ikke i tilstrækkelig grad havde den ønskede effekt, at læserne havde svært ved at se den store forskel på historierne i de to blade, og at nyhedsværdien i historierne var lav grundet en lang produktion- og distributionstid.

LEAD hjalp derfor Ældre Sagen med at udvikle et decideret medlemsblad i 2015-16, hvor NU blev slået sammen med NYT under navnet Ældre Sagen. Konceptet for bladet blev redefineret i forhold til indhold, redaktionel organisering og design, hvor bladet blev til et egentligt magasin af høj æstetisk standard, øget sideantal og med højere vægtning af fotojournalistik og layout.

Resultatet er at Ældre Sagen i dag er Danmarks tredje største magasin og udkommer seks gange om året i et oplag på 540.000. Ældre Sagen er Danmarks eneste magasin målrettet læsere i målgruppen 50+ og det tredje mest læste magasin.