Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Maersk Line

Effektiv kommunikation er kommunikation, der understøtter forandring og oversætter strategi til engagement og handling. Med det for øje, fastlagde Maersk Line et strategisk 2020-mål om at være en adræt og forandringsparat virksomhed, der løbende tilpasser sig nye udfordringer og bevarer sin position i forreste række.

Maersk Lines kommunikationsafdeling bad derfor LEAD om hjælp til at udvikle et enkelt værktøj, der giver en indikation på effekten af den interne kommunikation. Sammen har Maersk Line og LEAD udviklet et Impact Measurement værktøj bestående af tre enkle scores, der samlet giver en idé om, hvordan det går med strategi-udrulning, og om kernebudskaber, kanaler og aktiviteter når ud og rammer rigtigt. Fx i forbindelse med kvartalsrapportering, visions-arbejde og løbende strategiske updates.

Værktøjet har sat nye standarder for kommunikationen i Maersk Line, og LEAD er efterfølgende blevet hædret for projektet ved European Excellence Awards i London.

Kontakt

Katrine Thuesen
Chief Advisor