Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

L’Oreal

L’Oréal er verdens førende producent af produkter inden for personlig pleje og har også store markedsandele i Vesteuropa. Men konkurrencen er hård, og det handler om hele tiden at forbedre forretningen – både når det kommer til produkter, men også når det gælder de interne procedurer og organiseringen. For netop at optimere de interne procedure og styrke samarbejdet på tværs af markeder, besluttede L’Oréal at samle deres processer i Nordeuropa i et fælles SAP system med udgangspunkt i best practices fra tidligere systemer og procedure på tværs af regioner. Det nye system vil altså skabe en smidigere organisation med lettere arbejdsgange, men det betyder samtidig også mange forandringer, der kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne.

LEAD blev derfor daglig rådgiver i forbindelse med projektet, der for L’Oreal var et omfattende projekt med en masse strategisk arbejde samt tests og teknisk forberedelse over en lang periode. Her udviklede LEAD den samlede kommunikationsstrategi og –plan med særligt fokus på løbende at fortælle og engagere medarbejderne om processen og det nye system, så de følte sig informeret og involveret. Dertil var det vigtigt, at ledere og nøglemedarbejdere kommunikerede de samme og rigtige budskaber. LEAD bragte herefter planen til live i samarbejde med L’Oréal. Eksekveringen bestod blandt andet af træning og motivation for ledere og nøglemedarbejdere, informationsmateriale og guidelines, emails, nyhedsbreve samt lanceringsevents med posters og merchandise.

Kontakt

Katrine Thuesen
Chief Advisor