Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Erhvervsuddannelserne

Andelen af unge, der søger erhvervsuddannelserne, er faldet fra 30 procent til 19 procent inden for de seneste ti år, og uddannelsesfremskrivninger viser, at vi frem mod 2020 mangler 30.000 faglærte.

LEAD fik derfor til opgave at igangsætte en landsdækkende kampagne, der skulle vise erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Film, PR og ikke mindst en digital platform skabte kvalificeret kendskab ved at engagere repræsentanter fra målgruppen som ambassadører for en højaktuel dagsorden – erhvervsuddannelsernes muligheder.

Kampagnen nedbrød fordomme om erhvervsuddannelserne og resulterede i en ny tolkning af erhvervsuddannelserne og de unge, der tager en uddannelse her.

Se kampagnens filmspot og casevideoer her

Kontakt