Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

HF & VUC Nordsjælland

Kravet til kommunikationsarbejdet hos uddannelsesinstitutioner er stigende, og derfor var en klar strategi på området nødvendig for HF & VUC Nordsjælland. Målet var at øge synligheden på tværs af platforme og i sidste ende tiltrække flere kursister.

LEAD samarbejdede derfor med HF & VUC Nordsjælland om at udarbejdet en kommunikationsstrategi med fokus på at styrke og samstemme kommunikationen på tværs af målgrupper og interessenter. Det strategiske framework bestod af tre arenaer – markedsarenaen, samfundsarenaen og organisationsarenaen – der kræver hver sin kommunikationsdisciplin men med samme kommunikationsmål i sigte.

Kommunikationsstrategien udmundede i en konkret plan for løbende indsatser frem til 2018 i de tre arenaer.

Kontakt

Katrine Thuesen
Chief Advisor