Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Danske Professionshøjskoler

Målet med en kvalitativ interessentanalyse var at kende til centrale interessenters opfattelse af Danske Professionshøjskolers (de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen i København) samlede betydning for og rolle i uddannelsessektoren og i det danske samfund og hvordan, foreningen samarbejder med sine interessenter. Dette skulle skabe et solidt fundament for foreningens fremadrettede strategiske arbejde som samarbejdspartner og aktiv spiller for at udvikle uddannelsessektoren og det danske samfund.

Interessentanalysen bygger på 20 gennemførte eksplorative dybdeinterviews med nøglepersoner inden for både ministerier og styrelser, aftagere, uddannelsesinstitutioner og medier. Den endelige interessentanalyse blev præsenteret for direktion og rektorer med drøftelse om konkrete strategiske handlemuligheder. Konkret besluttede Danske Professionshøjskoler sig for at formulere en samlet grundfortælling for sektoren, der særligt fokuserede på professionshøjskolernes rolle som central aktør i samfundet som afgørende ’leverandør’ af viden og dimittender inden for professionsområdet. Det var det strategiske fokus for grundfortællingen ’Vi former Danmark med fremragende uddannelser’.