Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune havde behov for, at afdække synspunkter, kendskab og holdning til kommunen og kommunens vækstplans to profiler: ’Vilje til virksomhed’ samt ’Sundhed og læring’

LEAD indledte derfor en kvantitativ omdømmeanalyse, hvor relevante målgrupper blev spurgt om deres kendskab og opfattelse af kommunen samt om de ville anbefale kommunen til venner og familie. I undersøgelsen deltog ca. 1.500 borgere i tre strategisk prioriterede segmenter.

Analysen blev gennemført årligt fra 2013 – 2016 for at kunne måle på udviklingen og hjælpe Aabenraa Kommune med at profilere sig på de gode resultater, som kommunen og det siddende byråd har leveret.

Kontakt

Katrine Thuesen
Chief Advisor