Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Terma

Den danske teknologivirksomhed Terma har gennemgået en markant udvikling de seneste år, og direktionen besluttede derfor, at det var tid til at definere virksomhedens grundfortælling, så den blev tilpasset Termas aktuelle situation. LEAD fik derfor til opgave at facilitere hele denne proces.

Det var med udgangspunkt i analyser, interviews med interne og eksterne stakeholders samt flere workshops, at den nye grundfortælling blev skabt. Især sikkerhed spiller en central rolle i den nye grundfortælling, hvilket skal underbygge den udvikling, som virksomheden har oplevet de seneste år.

Budskaberne i grundfortællingen blev efterfølgende testet og trænet blandt alle teamledere og endeligt implementeret som kernen i Termas interne og eksterne kommunikation.

Kontakt

Torsten Stiig Jansen
Associated Partner