Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Ældre Sagen

Pas på pårørende

Ældre Sagen ønskede at sætte fokus på pårørende og nå en målgruppe, der ikke umiddelbart tænker, at Ældre Sagen er relevant for dem.

Kampagnens strategiske afsæt blev at markere, at vi skal passe på pårørende, fordi vi også skal passe på dem, der tager sig af andre. En position, der ikke var taget af andre, og som Ældre Sagen gerne ville sætte sig på.
Pas på pårørende lagde fokus på en gruppe, der normalt ikke bliver hørt, spurgt og taget alvorligt. Det er en gruppe, der er vant til at stå bagved og tage andres udfordringer på sig, men det er også en gruppe, der med tiden må tage sig mere og mere af de ældre, de står nær; træffe valg, få øget ansvar, bruge mange tanker og energi på bekymringer, udfordringer og store og små ting.
Pas på pårørende er en anerkendelse af, at vi skal se de oversete – at samfundet, at Ældre Sagen og alle os, der er tæt på den ældre generation – at vi skal opfordres og opdrages til også at spørge den pårørende og hjælpe og støtte dem, der står op for en ældre, de har kær. Kampagnens hovedelement var en film, der rørte danskerne og startede en samtale om de mange pårørende, der hver dag yder en kæmpe indsats. Dette blev bakket op af andre indholdselementer – fx gode råd til, hvordan vi kan hjælpe pårørende.

Filmen blev i sig selv set af mere end 600.000 danskere. Den skabte desuden stort engagement blandt danskerne. Du kan se filmen her.

Kontakt