bill_plante

Virksomheders grundfortælling

En virksomhed eller organisations grundfortælling er afgørende i en tid, hvor virksomheder mere end nogensinde skal rumme oplevelser, værdier og følelser for at samle interessenterne.

Af Kresten Schultz Jørgensen

Begrebet grundfortælling er – i kommunikationsfeltets optik – relateret til begrebet storytelling og det fokus på virksomhedernes historiefortælling, der herhjemme blev introduceret af Rolf Jensen i The Dream Society fra 1999. Begrebet knytter sig til formodningen om, at det (post)moderne samfund gør det nødvendigt med en række fortællinger, der kan skabe orden og retning i kaos.

I kommunikationsfeltets arbejde med fortællinger findes der groft sagt to hovedskoler:

  • Corporate Branding – hvor fokus er på grundfortællinger med rod i virksomhedens kerneværdier, og hvor sigtet er at integrere alle kommunikationsaktiviteter under den samme paraply.
  • Narrative fortællinger – hvor fokus er på historier, der reelt er iscenesatte fiktioner med det formål at trænge gennem kommunikationsstøjen.

Læs hele analysen her.

IT’S OUR BUSINESS TO SIGNIFY YOURS

"Vi har skabt LEAD for at hjælpe virksomheder til at nå deres mål i det, vi kalder Den fælles verden – hvor succes forudsætter, at man samler medarbejdere, kunder og interessenter omkring en fortælling, der giver mening. Vores arbejde samler mennesker gennem innovation, ledelse og kommunikation. Vi lægger strategier, lancerer produkter og ideer – på de platforme og i de kanaler, der er de rigtige for jer. For os hænger strategier, ideer og kanaler sammen – men I er velkomne til at nøjes med én af vores kompetencer."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."