Lead Agency 2200 København N Indgang fra Sortedam Dossering nr.

Analyse: Virksomheders grundfortælling

Virksomheders grundfortælling

En virksomhed eller organisations grundfortælling er afgørende i en tid, hvor virksomheder mere end nogensinde skal rumme oplevelser, værdier og følelser for at samle interessenterne.

Af Kresten Schultz Jørgensen

Begrebet grundfortælling er – i kommunikationsfeltets optik – relateret til begrebet storytelling og det fokus på virksomhedernes historiefortælling, der herhjemme blev introduceret af Rolf Jensen i The Dream Society fra 1999. Begrebet knytter sig til formodningen om, at det (post)moderne samfund gør det nødvendigt med en række fortællinger, der kan skabe orden og retning i kaos.

I kommunikationsfeltets arbejde med fortællinger findes der groft sagt to hovedskoler:

  • Corporate Branding – hvor fokus er på grundfortællinger med rod i virksomhedens kerneværdier, og hvor sigtet er at integrere alle kommunikationsaktiviteter under den samme paraply.
  • Narrative fortællinger – hvor fokus er på historier, der reelt er iscenesatte fiktioner med det formål at trænge gennem kommunikationsstøjen.

Læs hele analysen her.